E&E Värdegrund AB © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

• Följ oss på Facebook »

 

 

• Följ Emma på Twitter »

 

 

 

Föreläsningar, workshops & inspirationsdagar

 

Teman på våra föreläsningar och inspirationsdagar

Arbestplatsens klimat - surdeg eller smultronställe! NY!

Arbetsglädje

Hälsofrämjande förhållningssätt

Hälsofrämjande elevvård

Introduktion till Vägledande samspel

 

Workshops:

  Vägledande samspel ur ett genusperspektiv

  Vägledande samspel ur ett mångfaldsperspektiv

  Arbetsmiljön på agendan! Att skapa ett positivt
  klimat på arbetsplatsen.

   

  Tillsammans med dig kan vi skräddarsy föreläsningar, workshops och inspirationsdagar som passar din arbetsplats.

   

  Vägledande samspel – skolledarutbildning
  Alternativ 1
  Ni går de fyra teoridagar som inleder utbildningen. På så sätt får ni den teoretiska bakgrunden och kan på bästa sätt stötta med-arbetarnas utveckling och förankringen på arbetsplatsen. Dagarna kan fördelas under en längre eller kortare period och övningar kommer att riktas mot ett ledarperspektiv.

  Alternativ 2

  Ni får en tre dagar lång introduktion till Vägledande samspel. Under dessa dagar kommer vi att blanda praktiska och teoretiska övningar och ni kommer att få en ökad insikt i förhållningssättet På så sätt kan ni stötta medarbetarnas utveckling och förankringen på arbetsplatsen.

   

  Handledning på plats - Vidmakthållande
  Har ditt arbetslag eller flera på din arbetsplats redan utbildats i Väg-ledande samspel? Vi handleder i arbetslaget ur ett vägledande pers-pektiv. Vi hjälper er att skapa strategier för att arbeta aktivt med vägledande samspel. Vi kan även arrangera nätverksträffar, där vi disk-uterar vägledande ur olika perspektiv.

   

  Coachande samtal
  Den bästa vägen till personlig utveckling är inre motivation. Ett coachande samtal eller en serie coachande samtal, kan hjälpa dig att finna din inre drivkraft. Kontakta oss för att boka tid.


   

   

  Vi skräddarsyr föreläsningar, workshops och inspirationsdagar som passar din verksamhet. Vår utgångspunkt är alltid att främja hälsan på arbetsplatsen.