E&E Värdegrund © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

• Följ oss på Facebook »

 

 

• Följ Emma på Twitter »

 

 

 

 

 

E&E Värdegrund

Vi arbetar med fortbildning inom pedagogisk verksamhet, för förskola, grundskola, gymnasium och ledningsgrupper. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops.

"E&E Värdegrund bildades egentligen för flera år sedan, men då endast som en idé i vår fantasi. Redan i början av vår lärarkarriär visste vi att relationen mellan oss och våra elever var av mycket stor vikt för inlärningen, men det var först ett par år in i yrket som vi kunde sätta ord på det vi känt, upplevt och tänkt.

Att arbeta med relationen som pedagogiskt verktyg och att utgå från ett salutogent, positivt förhållningssätt är, enligt vår mening, det bästa sättet att skapa trygghet och ett klimat som främjar akademisk, såväl som social, utveckling.

2009 fick vi äntligen möjlighet att ge vår idé liv och E&E Värdegrund bildades. Nu arbetar vi för att lyfta det positiva i skolans värld, för att förhöja och förstärka pedagogernas tysta kunskap. Att arbeta med barn och ungdomar är faktiskt världens bästa jobb!”

 

Elinor Kennerö Tonner

Biträdande rektor, tidigare lärare i svenska och engelska. Handledare i Vägledande samspel. Utbildad i coachande samtal. Stort intresse för skolutveckling och organisation.

 

Emma Rosengren

Biträdande rektor, tidigare lärare i svenska och franska. Dramapedagog genom erfarenhet. Handledare i Vägledande samspel. Utbildad i coachande samtal. Särskilt intresse för tematiskt arbetssätt och kulturella uttrycksformer i skolan.

 


 

 

Vi skräddarsyr föreläsningar, workshops och inspirationsdagar som passar din verksamhet. Vår utgångspunkt är alltid att främja hälsan på arbetsplatsen.