E&E Värdegrund AB © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

• Följ oss på Facebook »

 

 

• Följ Emma på Twitter »

 

 

 

 

Ny kurs!

Relationen i fokus - hälsofrämjande förhållningssätt i skolan

Lgr11:s värdegrund i praktiken

 

Syfte

  • Att skapa en hela skolan-satsning på värdegrund, i enlighet med Skolverkets rekommendationer.
  • Att ge inspiration till och verktyg för att utveckla relationen som pedagogiskt verktyg. 
  • Att väcka nya tankar och idéer för ett salutogent förhållningssätt och positivt bemötande hos pedagoger, arbetslag och elevhälsa.  

 

Vårt mål är att utbildningen ska: 

  • vara betydelsefull för den professionella utvecklingen.
  • ge pedagogerna ett gemensamt språk och verktyg för förhållningssätt och bemötande.
  •  ge ett innehåll som kan tillämpas i mötet med eleven, föräldern och kollegan.
  • väcka nya tankar och idéer kring arbetet med elevhälsa.
  • skapa struktur i det enskilda arbetslagets, såväl som hela kollegiets, hälsofrämjande arbetssätt.