E&E Värdegrund AB © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

• Följ oss på Facebook »

 

 

• Följ Emma på Twitter »

 

 

 

 

Vägledande samspel – ett hälsofrämjande förhållningssätt

 

NYHET! Vägledande samspel inom äldrevården. Kontakta oss för mer information.


Vägledande samspel är ett samhällsorienterat hälsofrämjande program vars övergripande syfte är ett främja barns utveckling genom att skapa förutsättningar för ett positivt samspel mellan människor. Forskningen har visat att det är avgörande för barns utveckling att de har ett positivt samspel med vuxna i omgivningen. Även kamratrelationerna är betydelsefulla. Kvalitén på samspelet har också betydelse för annat inlärningen (Hundeide, 2001).

 

Vägledande samspel är inte en metod utan handlar snarare om ett förhållningssätt. Det handlar om hur vi förhåller oss och bemöter varandra. Det gäller att vara lyhörd och aktivera färdigheter som människor redan har. Detta i motsats till ett instruktionsbaserat program där fokus ligger på att tala om för människor vad och hur de ska göra. Vägledande samspel kan användas i alla möten mellan människor.

Programmets värdegrund ser till att alla har rätt till personlig utveckling. Att barnet ska betraktas som en individ med egen kompetens och som ger uttryck för egna känslor, åsikter och önskemål. Detta stämmer väl överens med FN:s konvention om barns rättigheter.

Vi utbildar i Vägledande samspel, läs mer under Vägledarutbildning
. Diplomering sker i samarbete med Karolinska Institutets folkhälsoakademi, KFA.

 

 

 

 

"Vägledande samspel är bron som länkar teori och praktik samman. Hur ska du leva upp till skolans värdegrund enligt lgr11? När du har gått Vägledande samspel, har du ett svar på den frågan. "

Emma

 

 

 

Första vägledargruppen i Södertälje