E&E Värdegrund AB © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

• Följ oss på Facebook »

 

 

• Följ Emma på Twitter »

 

 

 

Vägledande samspel - vägledarutbildning

 

Har du som pedagog eller skolledare någonsin känt att det är svårt att skapa en gemensam plattform när det gäller arbetsplatsens värdegrundsarbete? Har du känt ett behov av en röd tråd för att svetsa samman personalen och barnen eller eleverna? Vägledande samspel är ett av få konkreta sätt att jobba med FN:s barnkonvention och Läroplanens värdegrund. Vägledande samspel kan utgöra grunden för din arbetsplats värdegrundsarbete.Utbildningen ger verktyg att:


  • Öka barnens/elevernas inflytande
  • Öka den psykiska hälsan på arbetsplatsen, både för elever och personal.
  • Stärka positiva relationer på arbetsplatsen. Det gäller i mötet mellan alla människor på arbetsplatsen.
  • Bygga en plattform för skolans/förskolans värdegrundsarbete.
  • Stimulera personlig utveckling hos de anställda

'

Utbildningen kan riktas mot

 

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Ledningsgrupper
  • Elevhälsoteam

 

Utbildningen i Vägledande samspel löper över ett läsår och består av fyra heldagar och 20-24 timmars handledning i grupp. Under de första fyra dagarna går vi igenom teoretiska begrepp och diskuterar, reflekterar och förstärker de åtta samspelsteman som utbildningen utgår från. Under handledningen arbetar deltagarna med enskilda mål utifrån ett Vägledande samspelsperspektiv. Fokus ligger på praktisk tillämpning och kursdeltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan kurs-/handledningstillfällena.

Kursmaterialet består av en pärm med arbetsmaterial och främsta referens är boken Vägledande samspel (Hundeide, 2001). Arbetsmaterialet Vägledande samspel i skolan är framarbetat av Centrum för folkhälsa, som numera tillhör Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Pärmen är uppdaterad av E&E Värdegrund.


 

 

 

'"Vägledande samspel utvecklar dig som ledare och som människa. Utbildningen ger en känsla av sammanhang och förståelse för hur du kan vägleda andra männsikor genom ett positivt förhållningssätt."

 

Ellie